Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Kutatási terület - Osán János

Magyarországi háttér- és városi aeroszolok jellemzése és forrásmegoszlásának meghatározása

Magyarországi szén- és olajtüzelésû erõmûvi pernyék analízise

Fosszilis erõmûvek pernyekibocsátása által okozott levegõminõségi koncentrációk és száraz kiülepedés számítása

Toxikus elemek kémiai állapotának vizsgálata a pernye életciklusa során röntgenabszorpciós spektroszkópiával

Pernye és savas esõ vegetációt érõ fiziológiai hatásának vizsgálata, a levelekre kiülepedett részecskék kémiai jellemzése elektronsugaras mikroanalízissel és röntgenfluoreszcencia-analízissel

Egyedi környezeti részecskék könnyûelem-tartalmának meghatározása vékonyablakos energiadiszperzív röntgendetektorral felszerelt elektronmikroszkóppal, reverz Monte Carlo módszer fejlesztése standard nélküli kvantitatív analízishez

Fosszilis, megújuló és nukleáris energiatermelés környezeti kárainak összehasonlítása

A Felsõ-Tisza-vidék levegõ- és vízszennyezésének jellemzése roncsolásmentes röntgen-mikroanalitikai módszerekkel

Röntgenanalitikai módszerek fejlesztése környezeti radioaktív részecskék elemzéséhez

TXRF módszer és mintavételi technika fejlesztése finom és ultrafinom aeroszolok elemi összetételének meghatározásához

TXRF geometriájú röntgenabszorpciós spektrometria könnyû elemek kémiai speciációjához méret szerint frakcionált aeroszolokban