Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Kutatási terület - Somogyi András

Doktori munka

PhD témámban Zr-1%Nb ötvözet lokális korróziós tulajdonságait vizsgálom a Paksi atomerõmû primer köri hûtõközegében normál üzemmeneti hõmérsékleten. A lokális korrózió inicializálásához klorid, illetve jodidionokat is tartalmazó modelloldatban végeztem elektrokémiai méréseket szobahõmérsékleten és magas hõmérsékleteken is (100, 200 és 300 °C)